Laboratorium

Firma POLFLAM dysponuje własnym laboratorium badawczym
i piecem do prób ogniowych zgodnie z normą PN-EN 1363-1.

Nasz piec służy do prowadzenia badań odporności ogniowej zarówno poszczególnych partii produktów opuszczających fabrykę, jak i ogniochronności całych rozwiązań opartych na szkle POLFLAM.
Sprawdzamy je przy zachowaniu najostrzejszych reżimów
i w temperaturach zgodnych z normą badawczą – sięgających 1100ºC.

W laboratorium POLFLAM znajdują się także urządzenia do badania odporności szkła na promieniowanie UV, oddziaływania temperatury otoczenia, a także odporności na uderzenia wahadłem.
Testom tym poddawane są nie tylko nowe rozwiązania, ale i wybrane
partie szkła z produkcji, opuszczające naszą fabrykę.

Z laboratorium POLFLAM korzystają również partnerzy spółki,
wykorzystujący szkło POLFLAM w swoich systemach.
Testom w piecu badawczym poddawane są całe rozwiązania w różnych konfiguracjach.

POLFLAM

POLFLAM