POLFLAM zwiększa moce produkcyjne

Swoją nowatorską technologią produkcji szkła ogniochronnego POLFLAM błyskawicznie zdobył znaczący udział w polskim rynku. Jednym z głównych kierunków rozwoju spółki jest ekspansja na rynki zagraniczne. Nowe rynki to szybko rosnąca skala zamówień – i konieczność uruchomienia kolejnej linii produkcyjnej. Znalazła się ona w oddanej niedawno do użytku nowej hali. Ta inwestycja była już bardzo potrzebna.

Nie mamy problemów z realizacją aktualnych zamówień – zaznacza prezes spółki POLFLAM Wojciech Wilczak – ale analizy i prognozy rozwoju rynku pokazały, że musimy szybko przygotować się na istotny wzrost produkcji. Potrzebowaliśmy nowej hali, zapewniającej moce produkcyjne z niezbędną rezerwą. Oczywiście wyposażyliśmy ją w to, co na rynku najnowocześniejsze. Dzięki tym działaniom nie zrezygnujemy ani z jakości, ani z krótkich terminów realizacji – to na tych mocnych stronach budowaliśmy naszą markę.

Nowa linia produkcyjna pozwoli na znaczne zwiększenie produkcji zamówień. Zdecydowanie zwiększy się też komfort pracy nad nowymi rozwiązaniami, z których słynie POLFLAM. Poprzednia hala mieściła bowiem strefę produkcyjną, laboratorium badawcze i zaplecze biurowe. Wkrótce i ona zostanie w całości przeznaczona na cele związane tylko z produkcją, bo jeszcze w tym roku ruszy budowa kolejnego budynku.

Inwestycje w POLFLAM-ie trwają.

POLFLAM

POLFLAM