Cele i priorytety

Misją firmy POLFLAM jest dostarczanie na rynek produktów, które gwarantują bezpieczeństwo.

To duża odpowiedzialność – i traktujemy ją jako zobowiązanie:

  • szkło opuszczające fabrykę POLFLAM to produkt o najwyższej jakości, odpowiadający wszelkim wymaganym normom,
  • zarówno tafle szkła, jak i żel badamy systematycznie w firmowym laboratorium, nasze produkty poddajemy ocenie niezależnych instytutów,
  • utrzymujemy najwyższy poziom jakości produkcji, jednocześnie wprowadzając na rynek kolejne rozwiązania.

Bezpieczeństwo nie może być towarem luksusowym, musi być dobrem powszechnym.
Naszym priorytetem jest oferowanie nowoczesnych produktów podnoszących bezpieczeństwo korzystania z budynków, spełniających z nawiązką wszelkie wymagane standardy, a jednocześnie – dostępnych w rozsądnych, osiągalnych dla każdego inwestora cenach.

„Dostępne bezpieczeństwo” – tak właśnie rozumiemy innowacyjność i tej filozofii podporządkowujemy naszą produkcję.

Nasze szkło znalazło zastosowanie w wielu budynkach finansowanych
z budżetu publicznego: w szkołach, szpitalach, halach sportowych, budynkach uniwersyteckich.
Są dziś jaśniejsze, bardziej przestronne, a przede wszystkim – gwarantują bezpieczeństwo przebywającym w nich ludziom.

Nasza rola nie kończy się na dostarczeniu towaru i wystawieniu faktury.
Za równie ważne zadanie uznajemy doradztwo, edukację w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i ciągłe podwyższanie standardów bezpieczeństwa.

POLFLAM

POLFLAM