Baltisse przejmuje POLFLAM od założycieli i Syntaxis Capital

Baltisse zakończył proces przejęcia spółki POLFLAM, polskiego producenta szkła ogniochronnego, dynamicznie rozwijającego sprzedaż swoich produktów na rynku europejskim. Stronami sprzedającymi byli dwaj założyciele POLFLAM-u – Maciej Szamborski i Wojciech Wilczak oraz Syntaxis Capital – fundusz inwestycyjny oferujący długoterminowe finansowanie dłużne dla dynamicznie rosnących spółek.

POLFLAM jest liderem na polskim rynku szkła ogniochronnego. Od kilku lat spółka z sukcesem rozwija się na rynku europejskim, osiągając bardzo wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży eksportowej. Unikalna technologia oraz proces produkcji pozwalają jej na utrzymywanie przewagi cenowej oraz technologicznej nad konkurentami. O profesjonalizmie i doświadczeniu spółki świadczą tysiące instalacji jej produktów w całej Europie. POLFLAM współpracuje z producentami ram z aluminium, stali, drewna oraz z dostawcami systemów, jak również z architektami, konstruktorami i deweloperami. W sierpniu 2014 r. założyciele przeprowadzili transakcję lewarowanej rekapitalizacji spółki, która została sfinansowana przez Syntaxis Capital. Obecna transakcja oznacza dla Syntaxis Capital wyjście z inwestycji.

Wojciech Wilczak: Jesteśmy bardzo zadowoleni z transakcji z Baltisse, dzięki której POLFLAM znalazł się w rękach nowego właściciela. Sukces, jaki osiągnęła spółka, działając w segmencie rynku postrzeganym jako tradycyjny, jest wyjątkowy – dzięki unikalnej technologii, wysokim parametrom produktu oraz filozofii zorientowanej na potrzeby klientów. Chciałbym również podziękować Syntaxis Capital za wyjątkowo dobrą współpracę oraz ich silne i wartościowe wsparcie przez ostatnie cztery lata, które były kluczowe dla rozwoju firmy POLFLAM.

Maciej Szamborski: W ciągu ostatnich 10 lat, POLFLAM osiągnął pozycję niekwestionowanego lidera w Polsce oraz dynamicznie rozwijał swoją obecność na rynku europejskim. Nie będzie przesadą, jeśli powiem, że POLFLAM jest moim najbardziej ekscytującym przedsięwzięciem biznesowym. Życzę Baltisse równie udanej przygody.

Przemek Szczepański, partner i współzałożyciel Syntaxis Capital: Od momentu naszej inwestycji POLFLAM potroił swoje moce produkcyjne oraz zbudował obecność na wielu nowych rynkach, jednocześnie dalej rozwijając swój portfel produktów. Oferując produkty o najlepszych właściwościach oraz dzięki wysokiemu zaawansowaniu technologicznemu spółka jest idealnie spozycjonowana do przyspieszonego rozwoju na rynkach europejskich.

Paweł Łakomy, partner odpowiedzialny za inwestycję z ramienia Syntaxis Capital: Chcielibyśmy podziękować założycielom – panom Wilczakowi i Szamborskiemu oraz Zarządowi i kierownictwu POLFLAM-u za wkład w niezwykle udany rozwój spółki w czasie trwania naszej inwestycji. Cieszymy się, że nowym większościowym udziałowcem w spółce został Baltisse i jesteśmy pewni, że będzie mógł cieszyć się wspólnie z pracownikami oraz partnerami biznesowymi spółki z kolejnych sukcesów pod swoim przewodnictwem.

Filip Balcaen, założyciel Baltisse: Historia sukcesu firmy POLFLAM w segmencie szkła ogniochronnego mocno do nas przemawia, jako że jest oparta na bardzo mocnych fundamentach technologicznych i zdolnościach produkcyjnych, dzięki którym POLFLAM jest w stanie oferować doskonały produkt w atrakcyjnej cenie. Czerpiąc z naszych doświadczeń w branży produkcyjnej, gdzie stworzyliśmy liderów europejskiego rynku producentów podłóg, jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie pomóc POLFLAM-owi w umocnieniu pozycji na rynkach, na których jest obecny, jak również w ekspansji na nowe rynki eksportowe w krajach Unii Europejskiej. Ze strony Baltisse POLFLAM zostanie wzmocniony osobą Davida Ulensa, jako nowego prezesa Zarządu, który ma doświadczenie w spółkach przemysłowych oraz w regionie CEE. Będzie on wspierał Zarząd w dalszym rozwoju firmy na rynkach zagranicznych..

Sander Boekema, dyrektor odpowiedzialny za inwestycje private equity w Baltisse: Mamy zamiar dalej inwestować w rozwój i pomagać spółce w rozbudowie relacji biznesowych z nowymi partnerami w segmentach producentów drzwi i okien. Wierzymy, że dzięki naszemu operacyjnemu podejściu, naszej sieci kontaktów oraz doświadczeniu będziemy w stanie wspierać Zarząd POLFLAM-u w ambitnych planach. Nasze wejście do spółki zapewni również pracownikom możliwość rozwoju, razem z dalszym wzrostem firmy. Bardzo się cieszymy, że sprzedający udziałowcy będą nadal zaangażowani, jako nasi partnerzy biznesowi, w pisanie kolejnego rozdziału historii firmy POLFLAM, co pokazuje ich wiarę w zdolności Baltisse.

———-

 

O Baltisse

Baltisse jest funduszem inwestycyjnym zarządzającym rodzinnym majątkiem, skierowanym na wiele rodzajów inwestycji, jak m.in. inwestycje bezpośrednie w przedsiębiorstwa (private equity), nieruchomości (deweloperskie) w Belgii, Luxemburgu, Rumunii oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki, zarządzanie aktywami oraz zaangażowanym w segment produkcji podłóg przez pakiet udziałów w Mohawk Industries (US). W swoich inwestycjach bezpośrednich Baltisse wspiera firmy z dobrymi historycznymi wynikami oraz dobrymi perspektywani rozwoju, poprzez wsparcie kapitałowe oraz zarządcze, cechujące się operacyjnym podejściem do biznesu, aby zrealizować ambicje doskonałości operacyjnej i sukcesu komercyjnego. Baltisse cechuje się długoterminową strategią, wypływającą z przekonania, że poprzez inwestowanie w ludzi oraz udostępnienie im wymaganych narzędzi, możliwa jest kreacja wartości dla wszystkich zaangażowanych stron.

Więcej informacji na: www.baltisse.com

 

O Syntaxis Capital

Syntaxis Capital jest inwestorem dostarczającym długoterminowe finansowanie dłużne i kapitał dla szybko rosnących przedsiębiorstw średniej wielkości w Europie Środkowej, a szczególnie w Polsce. Dzięki wsparciu inwestorów instytucjonalnych z Europy Zachodniej, takich jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny, Syntaxis koncentruje się na oferowaniu elastycznych form kredytowania dla małych i średnich spółek, dla których długoterminowe formy finansowania są trudno dostępne. Syntaxis zrealizował 17 inwestycji ze swoich funduszy dedykowanych na Europę Środkową. Rdzeń zespołu Syntaxis pracował razem przez ostatnich 18 lat, a historia jego inwestycji w Europie sięga 27 lat.

Więcej informacji na: www.syntaxis-capital.com

 

Doradcy:

Doradcami POLFLAM i jego udziałowców byli: Rothschild & Co (doradztwo transakcyjne), Dentons (doradztwo prawne), BCG (doradztwo komercyjne), Deloitte (doradztwo finansowe i podatkowe) oraz Ramboll (doradztwo środowiskowe).
Doradcami Baltisse byli: KPMG (doradztwo transakcyjne, finansowe i podatkowe), Baker McKenzie (doradztwo prawne) oraz ERM (doradztwo środowiskowe).

Tagi: , ,
POLFLAM

POLFLAM