Politika cookies

Služba POLFAM neshromažďuje automaticky žádné informace, kromě informací obsažených v souborech cookies. Soubory cookies (tzv. sušenky) jsou IT údaje, zejména textové soubory, které jsou uloženy v počítači uživatele a jsou určeny k využívání internetových stránek. Cookies obvykle obsahují název internetové stránky, ze které pocházejí, dobu uložení v počítači a identifikační číslo. Soubory cookies jsou využívány pro:

  • přizpůsobení obsahu internetových stránek preferencím uživatele a optimalizaci využívání internetové stránky; umožňují zejména rozpoznat zařízení uživatele a zobrazit internetovou stránku přizpůsobenou jeho individuálním potřebám,
  • vytváření statistik, které pomáhají pochopit, jakým způsobem uživatelé využívají internetové stránky, což umožňuje zlepšení jejich struktury a obsahu,
  • uchování uživatelské relace (po přihlášení), díky které uživatel nebude muset na každé podstránce uvádět přihlašovací jméno a heslo.
V rámci služby jsou používány dva základní druhy souborů cookies: krátkodobé (session cookies) a dlouhodobé (persistent cookies). Krátkodobé cookies jsou dočasné soubory, které zůstávají v počítači uživatele do doby odhlášení, odchodu z internetové stránky nebo do vypnutí softwaru (prohlížeče). Dlouhodobé soubory cookies zůstávají v počítači uživatele po dobu učenou v parametrech souborů cookies nebo do doby jejich odstranění uživatelem. V rámci služby jsou používány tyto druhy souborů cookies:
  • nezbytné soubory cookies, umožňující využívání služeb dostupných na stránkách, např. ověřující soubory cookies využívané pro služby, které vyžadují ověření, v rámci stránek,
  • soubory cookies sloužící k zajištění bezpečnosti, např. sloužící ke zjišťování zneužívání v rozsahu ověřování na stránkách,
  • výkonnostní soubory cookies, umožňující shromažďování informací o způsobu používání internetových stránek,
  • funkční soubory cookies, umožňující zapamatovat si uživatelem vybraná nastavení a personalizaci rozhraní uživatele, např. v oblasti zvoleného jazyka nebo regionu, ze kterého uživatel pochází, velikosti fontu, vzhledu internetové stránky atp.,
  • reklamní soubory cookies, umožňující dodání reklamních obsahů, které jsou lépe přizpůsobeny zájmům uživatele.
V mnoha případech software sloužící k prohlížení internetových stránek (prohlížeč) umožňuje defaultní uložení souborů cookies v počítači uživatele. Uživatelé internetových stránek mohou kdykoli provést změny týkající se nastavení souborů cookies. Tato nastavení lze změnit zejména takovým způsobem, aby došlo k blokování automatické obsluhy souborů cookies v nastavení internetového prohlížeče, nebo informování o jejich umístění v počítači uživatele. Podrobné informace o možnostech a způsobech obsluhy souborů cookies jsou dostupné v nastavení softwaru (prohlížeče). Omezení používání souborů cookies může mít vliv na některé funkce dostupné na internetových stránkách.

Další informace ohledně cookies

POLFLAM

POLFLAM