Cíle a priority

Posláním společnosti POLFLAM je dodávat na trh výrobky, které poskytují bezpečnost.

Je to velká zodpovědnost, kterou považujeme za svůj závazek:

  • sklo opouštějící továrnu POLFLAM je výrobkem nejvyšší kvality, splňujícím všechny příslušné normy,
  • skleněné tabule i výplňový gel pravidelně kontrolujeme ve vlastní laboratoři a naše výrobky podrobujeme zkouškám v nezávislých zkušebnách,
  • používáme nejmodernější výrobní technologie a dodáváme na trh stále novější řešení.

Bezpečnost nesmí být luxusním zbožím, musí být dostupná všem.
Naší prioritou je nabízet moderní výrobky, které zvyšují bezpečnost provozu budov, bohatě splňují všechny požadavky norem a přitom jsou dostupné za rozumné ceny, přijatelné pro každého investora.

Dostupná bezpečnost – tak chápeme inovativnost a této filosofii podřizujeme naši výrobu.

Naše sklo našlo uplatnění v mnoha budovách stavěných a rekonstruovaných za veřejné prostředky: ve školách, nemocnicích, sportovních halách, univerzitních budovách.
Jsou nyní světlejší, mnohem prostornější, a především zaručují bezpečnost lidem, kteří v nich pobývají.

Naše role nekončí dodáním zboží a vystavením faktury.
Za stejně důležitou úlohu považujeme poradenství, vzdělávání v oblasti protipožární bezpečnosti a stálé zvyšování bezpečnostních standardů.

POLFLAM

POLFLAM