Historie

1992

Počátek

Naše firma vznikla v roce 1992. Nové technologie v oboru skla do Polska teprve přicházely, vyráběli jsme izolační skla a hliníkové konstrukce dveří, oken a fasád.

Začínali jsme skromně – s nevelkými výrobními prostory, ale od počátku jsme věděli, že chceme vytvořit novou technologickou kvalitu, že budeme překonávat omezení a dávat nové možnosti projektantům a investorům.

2005

Přišel čas na specializaci: protipožární sklo. Vyvinuli jsme novátorskou metodu výroby tohoto produktu. Od té chvíle uplynulo již 10 let. Dnes jsme výrobcem, který využívá vlastní technologii a používá vlastní, atestovaný hydrogel, s nejlepšími možnými parametry.

2010

V letech 2010-2014 jsme provedli celkovou modernizaci závodu, rozšířili jsme a obnovili strojní park a vlastní zkušební laboratoř.

Nyní máme jistotu, že sklo, které opouští továrnu Polflam, můžeme bez obav podrobit testům v kterékoliv nezávislé zkušebně.

2014

Silným vývojovým impulsem bylo navázání spolupráce s investičním fondem Syntaxis Capital, který se v srpnu 2014 stal podílníkem naší společnosti. Zájem tak významného finančního partnera o naši firmu je potvrzením naší dobré obchodní pověsti.

Upevňujeme naši pozici na trhu EU. Naše sklo je již dostupné v České republice, na Slovensku, v zemích Beneluxu, ve Velké Británii, v Německu, Dánsku, Švédsku, Norsku a Finsku.
Postupně vstupujeme na další trhy.

2015

Společnost Glass-Team v lednu 2015 přijala název POLFLAM, shodný s již dobře známou značkou našeho skla.

Identifikujeme se s naším produktem. Tvoříme důvěryhodnou polskou značku. Věříme, že dobude svět.

Budova univerzity Karola Stefana Wyszyńského ve Varšavě. Jden z prvních objektů, v nichž bylo použito požární sklo POLFLAM®

Kalendárium

 • 8 května 1992 – založení společnosti Glass Team Sp. z o.o.
 • 1992 – specializace na výrobu izolačních vrstvených skel
 • 1995 – výroba konstrukcí dveří, oken a fasád z hliníku
 • 2005 – zahájení výroby protipožárního skla
 • 2011 – vlastní výroba kaleného skla a tím dosažení plné nezávislosti na subdodavatelích
 • 2012 – zřízení vlastní laboratoře a zakoupení pece na zkoušení požární odolnosti skla
 • 2012 – sklo s nejlepšími parametry v Evropě ve třídě požární odolnosti EI 120
 • 2014 – wzavedení nové technologie výroby bezrámového skla
 • 2014 – zahájení výroby ohýbaných protipožárních skel
 • srpen 2014 – investiční fond Syntaxis Capital se stává jedním z podílníků naší společnosti
 • 1 ledna 2015 – společnost POLFLAM přejímá všechna práva a závazky dosavadní společnosti Glass-Team Sp. z o.o.; sídlo firmy, její organizační struktura a personální obsazení se nemění.
 • 2015 – uvedení na trh protipožárního skla s třídou požární odolnosti EI 180
 • srpen 2015 – zprovoznění moderní pece, která umožňuje kalit skleněné tabule o rozměrech 2200 x 4200 mm
 • 2016 – otevření další haly s výrobní linkou pro velkovýrobu protipožárního skla
 • 2016 – koupě laminovací pece na sklo
 • konec roku 2016 – zahájení výroby multifunkčního skla
 • leden 2017 – rozšíření zkušební pece
 • 2017 – nákup automatické linky na řezání skla
 • 2017 – výstavba výrobní haly s kancelářskou plochou
POLFLAM

POLFLAM