Naše technologie

Protipožární sklo POLFLAM splňuje kritéria požární odolnosti a těsnosti podle normy ČSN EN 1363-1.
Vyrábí se postupem vyvinutým firmou POLFLAM.

Protipožární sklo tvoří skleněné tabule, mezi kterými se nachází bezbarvý hydrogel.
Tloušťka této výplňové vrstvy rozhoduje o třídě požární bezpečnosti celého protipožárního skla.

Gel se vyrábí v závodě POLFLAM podle vlastní, chráněné receptury.

Použitá technologie umožňuje vyrábět protipožární sklo, které se vyznačuje řadou výjimečných vlastností.

Přednosti protipožárního skla POLFLAM:

 • symetrická konstrukce skla,
 • velké rozměry protipožárního skla - až do 2200 x 4200 mm,
 • ohýbaná protipožární skla a tabule různých tvarů,
 • usnadněná montáž (zabroušené hrany, tabule nevyžadují ustavení),
 • vysoká akustická izolace Rw – do 48 dB [viz podrobnosti],
 • vysoký součinitel propustnosti světla Lt – do 87,6%,
 • odolnost vůči UV záření – bez nutnosti použití PVB fólie
 • reakce na oheň třídy - B-s1, d0,
 • nejvyšší bezpečnostní třída 1/B/1 (dle PN-EN 12600),
 • odolnost na teploty v rozsahu –40°C / +50°C,
 • odolnost proti vodě (hrany není nutné chránit hliníkovou fólií),
 • vysoká mechanická pevnost – kalené sklo,
 • nižší hmotnost ve srovnání s vrstveným protipožárním sklem.

POLFLAM vyrábí také ohýbané protipožární sklo:

 • tabule velkých rozměrů,
 • s velkým poloměrem ohybu v každé třídě EI.
vlevo: sklo POLFLAM®, vpravo: sklo POLFLAM® s doplněnim
ohýbané protipožární sklo POLFLAM®
POLFLAM

POLFLAM