Dvě hodiny v plamenech

Zajištění bezpečnosti v budovách je nesmírně důležité především tam, kde se najednou zdržuje větší množství osob. Jedním z aspektů bezpečnosti je správná požární ochrana, které dosáhneme např. použitím vhodných materiálů. Mezi ně patří také sklo, které na mnoha místech čím dál častěji nahrazuje zdi.

Odolnost samostatné skleněné tabule na nárůst teploty není velká, po několika minutách praská a následně podléhá úplnému zničení. Proto musí být všechny prosklené prvky budovy, u kterých se vyžaduje třída požární odolnosti, vyrobeny ze žáruvzdorného skla. Existují různé technologie výroby žáruvzdorného skla. Jedním z řešení je sklo, v němž je mezi tabulemi skla umístěna vrstva speciálního gelu. Výrobkem tohoto typu je žáruvzdorné sklo Polflam EI 120. Je zcela průhledné, protože gel, nacházející se uvnitř, v žádném případě neomezuje průhlednost prosklení. Během požáru tento gel nejdříve zmatní a později ztvrdne, tvoří pak účinnou překážku pro plameny a vysoké teploty.

Kdy je zapotřebí ochrana

Předpisy platné v Polsku jasně stanoví, že každá budova musí být navržena a provedena tak, aby se v případě požáru omezilo šíření ohně a kouře v jejím interiéru. A stejně tak konkrétní prvky budovy, jako jsou příčky, dveře a jiné přepážky, musí vydržet nápor ohně a velmi vysokou teplotu. Není ale těžké domyslet si, že úplná ochrana není možná, proto musí dané stavební komponenty vzdorovat požáru po dobu předpokládanou projektantem. V případě vnitřních přepážek, s výjimkou nosných, se zohledňují dvě vlastnosti: těsnost (E) a izolace (I). Odolnost přepážky se stanoví v třídách zohledňujících čas, po který prvek požáru nepodléhá. Průměrná teplota jeho povrchu nemůže narůst o více než 140 °C a na jakémkoliv vybraném místě nad 180°C. Otázkou zůstává, jak dlouho tento prvek vydrží takto intenzivní zahřívání. Nyní se musíme vrátit k už uvedeným třídám požární odolnosti, při jejichž stanovování má právě čas největší význam. Sklo EI 120 musí zastavit požár až po dobu minimálně dvou hodin, to je velmi dlouho. Vyplatí se vědět, že ze směru zuřícího požáru podléhá postupně destrukci, ale z druhé strany k němu lze bezpečně přistoupit. Lidé i majetek jsou díky tomu v bezpečí, stačí se evakuovat nebo vyčkat na příchod pomoci.

Žáruvzdorné sklo musí být vyrobeno v souladu s předpisy. V současnosti platí norma PN-EN 1363 – 1 „Zkoušky požární odolnosti”, která stanovuje kritéria požární izolace. To znamená, že než se sklo dostane k příjemci a do konkrétní budovy, podstupuje podrobné zkoušky, které potvrdí jeho vlastnosti. Sklo POLFLAM EI 120 je nejdříve testováno  podnikové laboratoři, obdobně jako všechny jeho varianty s jinou odolností. Zde stojí za uvedení, že čas, po který působí oheň, a jsou simulovány podmínky požáru, bývá zpravidla delší, než třída skla vyžaduje. Jde o to, aby měl investor jistotu, že proces, kterým musí projít celé prosklení v certifikované výzkumné jednotce, nebude spojen s nepříjemnými překvapeními.

Dwie godziny w płomieniach

V závodní laboratoři podstupuje žáruvzdorné sklo stejné testy, jako později
v certifikované výzkumné jednotce (Fot. POLFLAM)

Sklo jako každé jiné?

Žáruvzdorné sklo POLFLAM EI 120 se téměř neliší od standardního dvojskla. I toto sklo se skládá ze dvou tabulí, distančního rámečku a klasického spojení hran. Ovšem zatímco se uprostřed běžného dvojskla nachází vzduch nebo inertní plyn, uvnitř skla odolného vůči vysoké teplotě se nachází speciální bezbarvý hydrogel. Právě tloušťka jeho vrstvy rozhoduje o čase, po nějž sklo odolá požáru. Není těžké si domyslet, že stupeň odolnosti skla závisí na tloušťce vrstvy gelu, ačkoliv toto samozřejmě není jediná závislost. V případě Polflam EI 120 činí tloušťka skla jen 35 mm a jeden metr čtvereční váží sotva 57 kg, zatímco výrobky jiných producentů mají tloušťku odpovídající 52-58 mm a váží od 108 do 122 kg/m2. Jde o nepochybnou výhodu polského výrobce, která mu nejen poskytuje převahu na trhu, ale také jej staví do pozice technologického lídra tohoto segmentu trhu.

Tloušťka gelu, jak jsme už uvedli dříve, nesnižuje průhlednost skla. Součinitel prostupu světla Lt dosahuje 85,5%, přičemž poměrně značná tloušťka skla pozitivně ovlivňuje redukci zvuků – součinitel Rw(C -1; Ctr -4) může dosahovat 45 dB. Sklo je navíc odolné vůči UV záření, kontaktu s vodou, zajišťuje také nejvyšší třídu bezpečnosti 1/B/1 stanovenou podle normy PN-EN 12600. Takovéto žáruvzdorné prosklení je rovněž vysoce odolné vůči mechanickému poškození. Díky použití tvrzeného skla lze také vyrábět skla ohýbaná, což je další výhodou technologie používané firmou.

Žáruvzdorné sklo POLFLAM EI 120 má mnoho uplatnění. Využívá se např. v hliníkových, ocelových a dřevěných rámech. Lze ho také použít v některých typech zdí (sádrokartonové, zděné a jiné) jako prosklení bez rámu. Firma FR Solutions (www.frsolutions.pl) při použití skla Polflam EI 120 navrhuje právě takováto řešení. Jsou velmi vyhledávaná jak architekty, tak i developery a investory, protože poskytují možnost zhotovit velké, estetické, efektní a transparentní přepážky s požární odolností.

 

POLFLAM

POLFLAM