Protipožární sklo POLFLAM®: počítají se maličkosti neboli přátelská technologie

Producenti stavebních materiálů se proto snaží usnadnit práci montážním týmům a zároveň, což je nesmírně důležité, minimalizovat riziko, že se dopustí technologických chyb. Dobrým příkladem uplatnění takovéto filozofie v praxi je požární sklo POLFLAM®. Tento produkt byl navržen tak, aby minimalizoval riziko jeho poškození během montáže, zároveň maximalizoval bezpečnost osob, které se účastní práce na staveništi

Přečtěte si více…

POLFLAM

POLFLAM