Diamant od „Forbes”

Naše společnost se opět ocitla v elitní skupině nejdynamičtěji se rozvíjejících podniků v Polsku. V prestižním žebříčku měsíčníku „Forbes” jsme zaujali vysokou příčku ve skupině firem, které působí v Mazovském Vojvodství, s úrovní příjmů od 5 do 50 mil. PLN.

– Pro POLFLAM je to významné ocenění a důvod k velké spokojenosti. Vytváříme dobrý produkt, budujeme tak silnou a stabilní pozici naší firmy. Požární sklo, které vyrábíme, je poctivá polská značka. Skvěle se prodává jak v Polsku, tak i v zahraničí. Což znamená, že nám naši zákazníci důvěřují. Tento titul je také jejich zásluhou – říká Wojciech Wilczak, předseda představenstva POLFLAM Sp. z o.o.

Žebříček byl vypracován informační kanceláří Bisnode Polska po dohodě s redakcí „Forbes”. V tomto roce bylo oceněno více než 1700 polských firem, které dosáhly nejvyššího průměrného ročního nárůstu hodnoty. Oceněné firmy jsou rozděleny do tří kategorií podle firemních příjmů z prodeje: malé (5-50 mil. PLN), střední (50-250 mil. PLN) a velké (nad 250 mil. PLN). Hodnotily se podle účetních výkazů předložených polskému státnímu soudnímu rejstříku. Analytici a odborníci hodnotili podniky pomocí švýcarské metody, která kombinuje majetkovou a příjmovou techniku, a tedy zároveň zohledňuje výsledky EBIT i ROA, finanční likviditu, nárůst tržní hodnoty, know-how a potenciál zaměstnanců.

Takto prestižní ocenění je pro nás motivací k ještě intenzivnější práci a péči o kvalitu našich produktů. Tento cenný diamant věnujeme všem našim klientům!

Tým POLFLAM sp. z o.o.

POLFLAM

POLFLAM