Laboratoř

Firma POLFLAM disponuje vlastní výzkumnou laboratoří s pecí k provádění požárních zkoušek podle normy PN-EN 1363-1.

Tuto pec využíváme nejen k testování požární odolnosti jednotlivých sérií výrobků opouštějící náš závod, ale také ke zkouškám ohnivzdornosti celých řešení na bázi skla POLFLAM. Prověřujeme je při dodržení nejpřísnějších režimů a při teplotách předepsaných zkušební normou, které dosahují hodnoty 1100 °C.

V laboratoři POLFLAM se nacházejí také zařízení ke zkoušení odolnosti skla proti UV záření a působení teploty okolí a také pro testy mechanické odolnosti prováděné zkušebním kyvadlem.

Těmto zkouškám jsou podrobovány nejen nově vyvinutá řešení, ale i vybrané vzorky z každé výrobní série opouštějící závod.

Zkušební laboratoř Polflam využívají také naši partneři, kteří používají sklo POLFLAM ve svých systémech. Ve zkušební peci se testují celá řešení v různých konfiguracích.

POLFLAM

POLFLAM