POLFLAM® BR

Szkło ogniochronne POLFLAM® BR w klasie EI 30, EI 60, EI 90 i EI 120 znajduje zastosowanie w systemie bezramowym. Przegrody wykonane w tym syste­mie osiągają nawet 4200 mm wysokości i po połączeniu kolejnych tafli – dowolną dłu­gość.

System daje możliwość uzu­pełniania przegrody o przeszklo­ne drzwi ogniochronne, również montowane bez użycia dodatkowych ram.

Przegrody systemu bezramowego mogą być mocowane do ścian wykona­nych z różnych materiałów: beto­nu komórkowego, cegły dziuraw­ki, kratówki i sitówki, cegły pełnej, betonu czy żelbetu. Można je też łączyć
ze ścianami działo­wymi wykonanymi w technologii lekkiej zabudowy gipsowo-kartonowej.

W tej samej przegrodzie możliwe jest połączenie tafli w pełni przezroczystych i nie­przeziernych, w kolorach z palety RAL i NCS.

Kompleks restauracji Gardencity na terenie MTP w Poznaniu. Przeszklenia ze szkła POLFLAM® BR na kilku kondygnacjach zostały pokryte dekoracyjną folią.
Mediateka XXI w. Szklane fasady wewnętrzne ze szkła POLFLAM® BR mają tu długość nawet 40 m.
POLFLAM

POLFLAM