POLFLAM® H

Szkło ogniochronne POLFLAM H stosowane jest w świetlikach dachowych. Podczas pożaru tafla świetlika zmienia się w sztywną, nieprzezroczystą prze­grodę, która utrzymuje się na miejscu i nie spada pod własnym cięża­rem.

POLFLAM dysponuje technologią umożliwiającą podwyższe­nie parametrów świetlików przez dospolenie szkła funkcyjnego, zwłaszcza w zakresie cie­płochronności, izolacji przeciwsło­necznej czy klasy antywłamaniowości.

POLFLAM H stosowane jest w świetlikach dachowych w stali oraz aluminium o przebadanych wymiarach maksymalnych:

  • stal – 2654 x 1174 mm
  • aluminium – 2200 x 1200 mm

Zastosowanie szkła o większych rozmiarach jest uzależnione od możliwości systemodawcy.

KARTY PRODUKTÓW (najczęstsze warianty zespoleń):

Nachylenie 0°

Nachylenie 45°

POLFLAM

POLFLAM