Realizace IV

KANCELÁŘSKÁ BUDOVA, KRAKÓW

použití: interiérová prosklení

Tato osmipodlažní budova byla navržena jako objekt s téměř 6-ti tisíci m2 kancelářských prostor určených k pronájmu. Na každém podlaží se nachází open space vybaven dle potřeb nájemců.
Na jednom z pater jsou různorodé funkční prostory rozděleny pomocí protipožárních prosklení v bezrámovém provedení.
Zde bylo použito celkem více než 100 m2 skla POLFLAM® třídy EI 30.

UNIVERZITNÍ KLINICKÁ NEMOCNICE, BIAŁYSTOK

použití: interiérová prosklení – vitríny, dveře

USK je dnes největší a současně nejmodernější nemocnicí na Podlasiu. Od roku 2008 byl podrobena široké modernizaci a přestavbě, která dvakrát zvětšila její povrch. Náklady za projekt dosáhl 500 mil zl a byl jedním z prioritních investicí vojvodství.
Protipožární sklo POLFLAM® bylo namontováno ve stěnách a dveřích oddělujících schodiště, a je evakuační cestou.

SZUCHA CORNER, WARSZAWA

použití: interiérová prosklení – vitríny, dveře

Szucha Corner je moderní administrativní budova postavená v jedné z nejprestižnějších lokalit hlavního města. V rekonstruované předválečné zástavbě na ulici Aleia Szucha se dnes nacházejí sídla nejdůležitějších státních a diplomatických úřadů. V architektuře budovy dominuje světlo, sklo a zeleň.
Sklo POLFLAM® třídy EI 30 a 60 bylo namontováno do bezrámových vnějších zasklených ploch a protipožárních dveří. Použití ohnivzdorného skla umožnilo vyplnit světlem prostory chodeb a schodišť jednotlivých podlaží.

VOJVODSKÁ DĚTSKÁ NEMOCNICE, BYDHOŠŤ

použití: interiérová prosklení – vitríny, dveře

Nemocnice v Bydhošti prošla nedávno celkovou přestavbou. Památková budova léčebny z 19. století byla revitalizována, ostatní objekty vybourány a nahrazeny novým komplexem, splňujícím požadavky moderního lékařského zařízení. Je to jedna z největších investic do lékařského zařízení v zemi, její hodnota dosáhla 155 mln. PLN.
Sklo POLFLAM® třídy EI 30 bylo použito v protipožárních stěnách s dveřmi oddělujícími jednotlivá oddělení od komunikačních tras.

RESTAURACE GARDEN CITY, MEZINÁRODNÍ POZNAŇSKÉ TRHY

použití: interiérová prosklení – vitríny

Garden City je souborem pěti moderních restaurací vytvořených v modernizovaném pavilonu č. 15 Mezinárodních poznaňských trhů.
Každý sál se nachází na jiném podlaží a stylistika jejich výzdoby navazuje na živly, od kterých pocházejí názvy: ohně, vzduchu, písku, vody a krystalu.
Sklo POLFLAM® BR třídy EI 30 bylo použito v bezrámovém systému stěn oddělujících restaurační sály od prostoru haly.

POLFLAM

POLFLAM