Realizace V

BUSINESS GARDEN, WROCŁAW

použití: interiérová prosklení, protipožární dveře

Business Garden je jedním z nejnovějších kancelářských komplexů Wrocławi, 117 000 m2 moderního povrchů s kancelářemi a službami, restauračním pavilónem a zahradou. Předpokladem projektu byl výběr vhodného řešení příznivého pro životní prostředí a perfektní osvětlení interiérů, které by umožnilo získat certifikát LEED Platinum.
Sklo POLFLAM® EI 30 bylo využito ve dveřích a vitrínách nad hlavní halou v šesti podlažích budovy G-H.

BUDOVA DRN (PALÁC NÁRODNÍ), PRAHA

použití: interiérová prosklení, protipožární dveře

Drn je projekt započítávaný do plánů revitalizace historických částí české Prahy. Zahrnuje jak nově postavenou budovu s prosklenou fasádou a kovou konstrukcí pokrytou zelení, tak i od základů rekonstruovaný barokní palác Schönkirch. Budova je spojením kancelářské i obchodní části.
Sklo POLFLAM® třídy EI 60 bylo použito v interiéru. Celkově cca 150 m2 skla v kovových konstrukcích bylo namontováno na sedmi podlažích ve dveřích vedoucích na chodbu a v prosklení v betonových stěnách.

KANCELÁŘSKÁ BUDOVA ZA BRAMKĄ, POZNAŃ

použití: interiérová prosklení, protipožární dveře
architektonický projekt: Ultra Architects

Komplex kancelářských budov Za Bramką byl postaven v poznaňském Starém Městě. Má čtyři nadzemní podlaží a tři podzemní, s téměř 18-ti tisíci m2 užitné plochy.
Sklo POLFLAM® třídy EI 30 bylo použito na vytvoření skleněných protipožárních oddělení s dveřmi mezi halou a podzemním parkovištěm.

VOJVODSKÁ DĚTSKÁ NEMOCNICE, BYDHOŠŤ

použití: interiérová prosklení – vitríny, dveře

Nemocnice v Bydhošti prošla nedávno celkovou přestavbou. Památková budova léčebny z 19. století byla revitalizována, ostatní objekty vybourány a nahrazeny novým komplexem, splňujícím požadavky moderního lékařského zařízení. Je to jedna z největších investic do lékařského zařízení v zemi, její hodnota dosáhla 155 mln. PLN.
Sklo POLFLAM® třídy EI 30 bylo použito v protipožárních stěnách s dveřmi oddělujícími jednotlivá oddělení od komunikačních tras.

SZUCHA CORNER, WARSZAWA

použití: interiérová prosklení – vitríny, dveře

Szucha Corner je moderní administrativní budova postavená v jedné z nejprestižnějších lokalit hlavního města. V rekonstruované předválečné zástavbě na ulici Aleia Szucha se dnes nacházejí sídla nejdůležitějších státních a diplomatických úřadů. V architektuře budovy dominuje světlo, sklo a zeleň.
Sklo POLFLAM® třídy EI 30 a 60 bylo namontováno do bezrámových vnějších zasklených ploch a protipožárních dveří. Použití ohnivzdorného skla umožnilo vyplnit světlem prostory chodeb a schodišť jednotlivých podlaží.

UNIVERZITNÍ KLINICKÁ NEMOCNICE, BIAŁYSTOK

použití: interiérová prosklení – vitríny, dveře

USK je dnes největší a současně nejmodernější nemocnicí na Podlasiu. Od roku 2008 byl podrobena široké modernizaci a přestavbě, která dvakrát zvětšila její povrch. Náklady za projekt dosáhl 500 mil zl a byl jedním z prioritních investicí vojvodství.
Protipožární sklo POLFLAM® bylo namontováno ve stěnách a dveřích oddělujících schodiště, a je evakuační cestou.

KANCELÁŘSKÁ BUDOVA, KRAKÓW

použití: interiérová prosklení

Tato osmipodlažní budova byla navržena jako objekt s téměř 6-ti tisíci m2 kancelářských prostor určených k pronájmu. Na každém podlaží se nachází open space vybaven dle potřeb nájemců.
Na jednom z pater jsou různorodé funkční prostory rozděleny pomocí protipožárních prosklení v bezrámovém provedení.
Zde bylo použito celkem více než 100 m2 skla POLFLAM® třídy EI 30.

POLFLAM

POLFLAM